התקנת גלאי עשן

גלאי עשן עשוי להיות עצמאי או חלק ממערכת אבטחת אש. גלאי העשן העצמאי יכול להיות בר השגה עבור כל אחד, בכל מבנה כולל בתי מגורים. הוא לא מצריך חציבה והתקנת אלקטרוניקה מסובכת, רק הברגה והפעלה. רצוי לספק לעצמכם גם איזשהו אמצעי הגנה אם תפרוץ שריפה בבית, כמו למשל מטף כיבוי אש. לעומת זאת, בבית העסק חובה להתקין גלאי עשן המתחבר למערכת אבטחת אש. זהו תנאי סף לקבלת רישיון עסק לשנה הבאה. התקנת גלאי עשן בליווי כל רכיבי המערכת מתבצעת על ידי חברה מורשה למיגון אש.

התקנת מערכת כיבוי אש עם גלאי עשן בבית העסק

קראו לנציגי חברת מיגון אש אשר יגיעו למשרד או למפעל שלך, יבצעו אפיון יסודי בכל חדר וחדר, יזהו סכנות כמתואר בתקנים, ויתקינו, בהתאם לדרישות שלהם, את רכזות האבטחה, הגלאים ותגובות המערכת השונות כמו ספרינקלרים, תותחי כיבוי אש, אזעקות ואמצעי דיווח שקטים למוקדי כיבוי.

העברת המערכת למקום אחר

במידה ואתם נדרשים להעביר מערכת כיבוי אש למשרד או מפעל אחר, אל תעשו זאת לבד. התעסקות עם צינורות של ספרינקלרים עשויה להיות מאד מסוכנת הן בשל החשיפה לנזילת מים והן בשל הסיכון להתחשמל. השאירו זאת לעובדי חברת מיגון אש. הם יפרקו את המערכת כולה, כולל צינורות וספרינקלרים ויעבירו את רכיביה אל המשרד החדש, לאחר שגם בו ייעשה אפיון וייקבעו הרכיבים במקומות הכי מתאימים ונאותים. התקנת גלאי עשן תתבצע באזורים הנכונים, וכמוה גם הטמעת רכזת האבטחה, הצופרים, אמצעי הדיווח השקטים וכמובן הספרינקלרים.

עדכון בזמן אמת על שינויים בתקנים

במידה ומכון התקנים יחליט לשנות את הנחיות הסוקר שלו לגבי סוג מערכת הכיבוי וסוג תערובת הכיבוי שתצא מהספרינקלר או מתותח הכיבוי, אתם תקבלו עדכון על כך בזמן אמת. רכיבים שיצאו מהתקן יוסרו מהקירות שלכם, ובמקומם יוטמעו רכיבים חדשים. אם צריך לבצע התקנת גלאי עשן חדשים – הדבר יתממש על ידנו, וכך גם החלפת אמצעי דיווח ואזעקה, כולל רכזת האבטחה כולה – אם יצאה מהתקן. זהו היתרון שלכם בעבודה עם חברת מיגון אש. אתם לא צריכים לדאוג להוצאת הרכיבים שלכם מהתקן. אנחנו נהיה מוכנים בשבילכם, ונבצע את השינויים בזמן אמת.

‹ חזרה לכל המאמרים
אביעוז קריספין משרד פרסום