מערכות כיבוי אש בקצף

זקוקים לרישיון עסק? אתם זקוקים למערכת כיבוי אש! מערכת כיבוי אש בקצף מתבססת על ספרינקלרים כאמצעי תגובת מערכת ראשונים במעלה. הם מתיזים קצף אל מקור האש ומכבים אותו באמצעות חניקתו. במילים אחרות, זו אותה טכניקה כמו במטף ידני, רק שכאן התהליך פועל אוטומטית, על בסיס רכזת אבטחת אש שמורה על שחרור תגובת מערכת בהתאם לנסיבות.

בחירת המערכת

בחירת המערכת תיעשה על ידי חברת מומחים המתמחה בהתאמת פתרונות כיבוי אש לחברות ומפעלים. חברה זו מצוידת באישור ממכון התקנים וחלק נכבד מציוד ההגנה שלה מגובה על ידי תקן ה- NFPA הבינלאומי. בחברה זו יסיירו אנשים מומחים באתר העסקי שלכם, יאפיינו אותו ויחליטו על פי האפיון אלה מערכות כיבוי אש בקצף אתם צריכים. מערכת כיבוי אש בקצף מתבססת על רכזת אבטחה של 20-40 אזורים בממוצע, כאשר כל אזור במערכת מייצג גלאי או קבוצת גלאים מותנית. גלאי אשר זיהה בעירה מדווח על כך ועל פי פעולה זו משתחררת תגובת המערכת שנקבעה עבורו. גלאים מסוימים יפעילו ספרינקלרים עם קצף, אחרים ידווחו דיווח שקט למוקד כיבוי אש ואחרים פשוט יפעילו צופרים. ייתכנו כמה תגובות מערכת בו זמנית, תלוי בהגדרתהּ.

התקנת המערכת

התקנתהּ של מערכת כיבוי אש תתבצע על ידי עובדים מומחים מחברת מיגון אש, אשר ישתמשו בחציבות בקירות ובתעלות החשמל הקיימות להשחלת הכבלים מהרכזת לגלאים, לשנאים ולאמצעי תגובות המערכת השונות לרבות הספרינקלרים. מערכות כיבוי אש בקצף פועלות אוטומטית כאשר סכנת בעירה מתקרבת, וכך תפעל גם המערכת שלכם. במעמד ההתקנה יתבצע ניסוי אשר יבחן את הספרינקלרים, הצופרים והדיווח השקט ובכך ייבדקו כל אמצעי תגובות המערכת. ייבדק גם הקשר עם הגלאי. עובדי ההתקנה לא יעזבו אתכם עד אשר כל גלאי מצליח לגרום להפעלתהּ של תגובת המערכת הרלוונטית לו.

הזזת המערכת והתקתה למשרד אחר

פעולה זו נעשית אך ורק על ידי חברת התקנת מערכות כיבוי אש בקצף, בדגש על ניתוק ספרינקלרים שעשוי להיות מאד מסוכן אם הוא נעשה על ידי אנשים מהיישוב שאינם משכילים ומוכשרים לכך. רק עובדי חברת מערכות כיבוי אש בקצף יוכלו לפתוח את צנרות הספרינקלרים שלכם בלי שזה ייצור רטיבות, ולהעביר אותם לאחר כבוד למשרד החדש. ניתן גם להשתמש בשירות בשביל להתקין בפריסה שונה את המערכת במשרד קיים.

‹ חזרה לכל המאמרים
אביעוז קריספין משרד פרסום